Articles

Print
Feb
06

Al-Barqy

Posted in: Kursus

Teknik Pindaan Huruf iaitu memperkenalkan huruf dan bunyi yang baru dengan mengaitkan bentuk huruf atau bunyi yang telah diketahui.

Teknik titian unta dalam pengajaran sukun dan tashdid iaitu urutan yang mengarah dalam bentuk irama.

Teknik bacaan kalimat serta nasyid yang berirama untuk membiasakan anak-anak dengan sebutan huruf dan tajwid yang betul.

Modul Al-Barqy

Modul Pengajaran dan Pendekatan & Teknik Pengajaran

Modul 1

Pengajaran Baris di Atas

Teknik Tunjuk Ajar
Teknik Penggunaan Carta
Teknik 4P
Teknik Pengukuhan dan Pengkayaan
Teknik Permainan Kad Imbasan

14 Huruf: Kata-kata Kunci

14 Huruf: Pindahan

 Modul 2

Pengajaran Baris di Bawah dan Hadapan

Teknik Tunjuk Ajar
Teknik Penggunaan Carta
Teknik Pengukuhan dan Pengkayaan
Teknik Nasyid untuk Baris Bawah dan Depan 

Pengajaran Tanwin

 Modul 3

Pengajaran Mad

Teknik Tunjuk Ajar
Teknik Penggunaan Carta
Teknik Pengukuhan dan Pengkayaan
Teknik Bacaan Berirama 

 Modul 4

Pengajaran Sukun

Teknik Tunjuk Ajar
Teknik Penggunaan Carta
Teknik Pengukuhan dan Pengkayaan
Teknik Titian Unta 

 

Modul 5

Pengajaran Sabdu

Teknik Tunjuk Ajar
Teknik Penggunaan Carta
Teknik Pengukuhan dan Pengkayaan
Teknik Pemenggalan Ayat